kinhdoanh1
Support online
kinhdoanh2
Support online
Thông tin website
Số người truy cập: 3108528
Số người online: 284
Bảng giá vận chuyển

 

Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe ghế ngồi được áp dụng kể từ lúc 09h00 ngày 01/06/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

210.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

190.000 Đ

TỪ ĐÀ LẠT ĐI BẢO LỘC HOẶC NGƯỢC LẠI

120.000 Đ

Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe ghế nằm cao cấp được áp dụng kể từ lúc 09h00 ngày 01/06/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

270.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

250.000 Đ

TỪ ĐÀ LẠT ĐI BẢO LỘC HOẶC NGƯỢC LẠI

140.000 Đ

Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe giường nằm cao cấp được áp dụng kể từ lúc 09h00 ngày 01/06/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

240.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

220.000 Đ

TỪ ĐÀ LẠT ĐI BẢO LỘC HOẶC NGƯỢC LẠI

130.000 ĐCông ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe ghế ngồi được áp dụng kể từ lúc 09h00 ngày 01/06/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. CẦN THƠ HOẶC NGƯỢC LẠI

130.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TX.VĨNH LONG  HOẶC NGƯỢC LẠI

130.000 Đ


Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe giường nằm cao cấp được áp dụng kể từ lúc 09h00 ngày 01/06/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. CẦN THƠ ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

340.000 Đ

TỪ TP. CẦN THƠ ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

320.000 Đ