kinhdoanh1
Support online
kinhdoanh2
Support online
Thông tin website
Số người truy cập: 2796182
Số người online: 162
Bảng giá vận chuyển

 

Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe ghế ngồi được áp dụng kể từ lúc 07h00 ngày 05/03/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

200.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

180.000 Đ

TỪ ĐÀ LẠT ĐI BẢO LỘC HOẶC NGƯỢC LẠI

110.000 Đ

Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe ghế nằm cao cấp được áp dụng kể từ lúc 07h00 ngày 05/03/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

260.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

240.000 Đ

TỪ ĐÀ LẠT ĐI BẢO LỘC HOẶC NGƯỢC LẠI

130.000 Đ

Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe giường nằm cao cấp được áp dụng kể từ lúc 07h00 ngày 05/03/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

230.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

210.000 Đ

TỪ ĐÀ LẠT ĐI BẢO LỘC HOẶC NGƯỢC LẠI

120.000 ĐCông ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe ghế ngồi được áp dụng kể từ lúc 07h00 ngày 05/03/2014 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TP. CẦN THƠ HOẶC NGƯỢC LẠI

125.000 Đ

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH ĐI TX.VĨNH LONG  HOẶC NGƯỢC LẠI

125.000 Đ


Công ty TNHH Thành Bưởi xin gửi đến quý khách hàng khung giá vận chuyển khách xe giường nằm cao cấp được áp dụng kể từ lúc 09h00 ngày 02/08/2013 như sau:

HÀNH TRÌNH GIÁ CƯỚC
TỪ TP. CẦN THƠ ĐI TP. ĐÀ LẠT HOẶC NGƯỢC LẠI

330.000 Đ

TỪ TP. CẦN THƠ ĐI BẢO LỘC  HOẶC NGƯỢC LẠI

310.000 Đ